ARP95

Jak stworzyć piękne i niezapomniane miejsca

archiwizacja danych IT

Archiwizacja danych to bezpieczne ochrona zasobów firm magazynowych.

archiwizacja danych Metody tworzenia kopii zapasowych danych

photo
archiwizacja danych online

archiwizacja danych W technologii informacyjnej często zachodzi potrzeba wykonania kopii zapasowej danych, czyli kopii danych wykonanej i zapisanej w innym miejscu, aby po wystąpieniu utraty danych można było szybko przywrócić te pierwsze do stanu pierwotnego. Forma czasownikowa, odnosząca się do czynności wykonywania tej czynności, to często „back up”, natomiast forma przymiotnikowa i rzeczownikowa to raczej „back-ups” lub „restored”. Ale czym dokładnie jest kopia zapasowa danych? Jak ją wykonać? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zapoznać się z kilkoma dostępnymi rodzajami kopii zapasowych danych.

Archiwizacja to zysk dla spółki.

Najbardziej konwencjonalny typ to strategia pierwotnego tworzenia kopii zapasowych danych, która polega na przechowywaniu danych na serwerze głównym, z którego korzysta administrator kopii zapasowych. archiwizacja danych https://gg.org.pl/archiwizacja-danych-nieodzowna-czesc-dla-przedsiebiorstwa/ Strategia ta wykorzystuje czas pracy do planowania regularnego tworzenia kopii zapasowych, które zwykle są tworzone co około 15 minut. Chociaż strategia pierwotnego tworzenia kopii zapasowych jest idealna dla menedżerów IT, mogą z niej korzystać także małe firmy, które nie potrzebują lub nie mają dedykowanego personelu IT. Strategie pierwotnego tworzenia kopii zapasowych są całkiem rozsądne w przypadku małych firm zatrudniających mniej niż czterech pracowników, ponieważ koszty eksploatacji takiego systemu są niskie.

Z kopią zapasową błędy danych nie jest bez wyjścia.

Kolejną popularną strategią tworzenia kopii zapasowych danych jest przechowywanie danych firmowych na serwerze poza siedzibą firmy. Kopia zapasowa danych poza siedzibą firmy składa się z kilku metod, takich jak kompresja danych, kopia zapasowa na taśmie i kopia zapasowa online. Wszystkie te metody wykorzystują różne sposoby kompresji i przechowywania danych i są wdrażane z różnych powodów, od wykorzystania przepustowości łącza po niezawodność.

Kopia zapasowa w Windows 7 z plików programu SAP ERP.

Kolejną najczęstszą techniką tworzenia kopii zapasowych danych jest tworzenie kopii zapasowych online, czyli za pomocą poczty elektronicznej, Internetu i FTP. Strategie tworzenia kopii zapasowych danych online są powszechnie stosowane przez firmy, które zatrudniają wielu pracowników zdalnych, na przykład pracownicy biurowi firmy produkcyjnej mogą mieć dostęp do danych za pomocą komputerów osobistych, tabletów i innych urządzeń przenośnych. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych online umożliwia pracownikom synchronizację danych w wielu lokalizacjach, dzięki czemu mają oni dostęp do swoich danych niezależnie od tego, czy są w biurze, czy poza nim.

Gdy dochodzi do katastrofy, często stosuje się metody tworzenia kopii zapasowych danych poza siedzibą firmy. Jedną z najbardziej skutecznych i niezawodnych metod odzyskiwania danych po awarii jest odbudowa bazy danych od wcześniejszego punktu w czasie. W przypadkach, gdy całość danych firmy jest na tyle ważna, że można je odzyskać, często uruchamiana jest procedura odbudowy bazy danych, która polega na przywróceniu baz danych, plików, uprawnień użytkowników i innych ważnych ustawień. Odbudowa danych odbywa się na zasadzie „baza po bazie”, a w niektórych przypadkach wymagane jest jedynie przywrócenie wszystkich danych z kopii zapasowej. Przykładowo, jeśli komputer danej osoby został uszkodzony i istnieje jeszcze możliwość odzyskania danych z innej kopii zapasowej, dane te mogą zostać przez nią odbudowane.

Dzięki wydajnej procedurze tworzenia kopii zapasowych danych można je przywrócić po utracie danych przy minimalnym wysiłku. Jedną z metod jest tworzenie kopii zapasowych typu „winspool”. Ta metoda przywracania danych polega na tworzeniu zbioru dokumentów, które są znane jako archiwa. Poszczególne kopie tych archiwów są umieszczane na różnych komputerach, tak że po ponownym uruchomieniu poszczególnych komputerów, wszystkie one będą widziały zaktualizowaną kopię odpowiednich informacji. Zaletą tej metody jest to, że użytkownicy nie muszą przechodzić przez stres i niedogodności związane z ponowną instalacją systemu operacyjnego na każdym komputerze.

Archiwizacje a poufność danych w spółkach.

Aby poprawić ogólną wydajność systemu i obniżyć koszty IT, firmy powinny wdrożyć procedury archiwizacji, które obejmują zarówno tworzenie kopii zapasowych danych online, jak i poza siedzibą firmy. W wielu przypadkach firmy, które świadczą takie usługi, uwzględniają również deduplikację danych, która redukuje proces duplikacji danych. Pozwala to firmom zaoszczędzić pieniądze na pojemności pamięci masowej, ponieważ duplikaty danych są eliminowane. Dzięki duplikacji danych firmy mogą wykorzystać tyle przestrzeni dyskowej, ile potrzebują, bez obawy o posiadanie zduplikowanych rekordów.

Powielanie danych i sieciowa pamięć masowa (NAS) umożliwia użytkownikom przywracanie danych na dowolnym komputerze na świecie poprzez dostęp do nich za pośrednictwem Internetu. NAS wykonuje tę funkcję za pośrednictwem sieci pamięci masowej do przechowywania plików. Oznacza to, że jedna maszyna może służyć jako kotwica, w której wiele innych maszyn może uzyskać dostęp do kopii zapasowej danych. Jednym z powodów, dla których NAS pełni tak wszechstronną funkcję, jest fakt, że wymaga on bardzo niewielkiej konserwacji systemu. Należy jedynie dopilnować, aby wszystkie elementy sieci posiadały odpowiednie oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz aby były przechowywane w bezpiecznym środowisku, gwarantującym integralność plików.